top of page
Arbeidsarena utvikling

Fremtidens kontor

Arbeidsplassen er en forlengelse og forsterkning av kulturen vi ønsker å fremme og viser hva vi står for.

 

Fremtidens workspace skal  legger til rette for nye arbeidsformer. For å møte kompleksiteten i utfordringer bedriften møter, må møteplassene innby til kreative tverrfaglige prossesser, være dynamisk og fleksible. 

 

Bevisst utforming og innhold må bygge opp under bedriftens visjon og verdier. Amisjonene må være å forløse humankapitalens potensialer for økt  verdiskapning.

 

Arbeidsarena må gjenspeile dette i omgivelser som bidrar til å høyner arbeids- og livskvaliteten.  Formålet er å fremme innovasjon- og gjennomføringskraft. Ikke jobbe mer, men smartere!

Jeg hjelper dere i de innledende faser, og  bistår i transformasjonsprosessen! Det viktigste for bedrifter før man går til søkemeglere, interiørarkitekter  og arkitekter er å ha en god intern prosess for å definere hvor dere skal og hva dere vil. Samt at dere er sikre på at Bærekraftsmålene  og nye arbeidsprosesser integreres i fremtidig løsninger. Enten det er ombygging eller flytting av kontorer

 

Jeg kan også hjelpe dere med tips og råd om de beste ressurspersoner på området gjennom eget nettverk i eiendomsbransjen. Samt legge opp en prosess med en tverrfaglig gruppe som fasiliterer optimale løsninger eller brief.

bottom of page