top of page
Hvorfor

Vi er inne i en global brytningstid, hvor det skjer en stor endring med menneskers bevissthet. Endringen vil påvirke menneskets livsstil, forbruksmønster og valg av arbeidssted. Et sentralt utviklingstrekk er at stadig flere mennesker søker en dypere mening og balanse i seg selv og i møte med andre. I tillegg at flere vil våkne opp og se sammenhengen mellom individet, bedriftskulturen, samfunnet og planetens ve og vel. En helhetlig forståelse som krever nye lederskaps perspektiver og fokus i den enkelte og i bedriftene.

bottom of page