top of page
Bærekraft og de 5 p ene

Purpose: Hvor skal vi og hva vil vi skape? Vi er bare i starten av et enormt mulighetsrom og alle svarene har vi ikke ennå. Bedrifter som har en visjon og hensikt utover seg selv, vil være en attraktiv arbeidsgiver for talentene

People: Mange trives best med helhetstenkende ledere som  bygger kultur med modige og inspirerte medarbeidere. God helse og well beeing gir kraft og energi til prosessene. Fokus på relasjonskompetanse som handler om folk og  samhandling

Planet: De utfordringer verden står ovenfor er løsbare fortusatt at vi tør å utfordre etablerte sannheter

Prosperity: Vi kan ikke lengre måle suksess i økt omsetning og økt avkastning uten at de øvrige P´ene er nådd.  Bedrifter må også implementere og rapportere på helhetlige sirkulære løsninger innen produkt og tjenesteinnovasjon (verdikjeden), og  menneskers og plantens ve og vel.

Peace: Uten fred er vi like langt, det å bygge broer mellom land og kulturer, og sikre fair trade og gode arbeidsforhold, skoler og utdanning der råvaren og produksjonen skjer. 

Bærekraftig utvikling består av tre dimensjoner – økonomi, miljø og sosiale forhold. Det er sammenhengen mellom disse som avgjør om noe er bærekraftig.

bærekraftsmål 3 dimensjoner.png
bottom of page