top of page
Ny tids Lederskap

Autentistet - bevissthet - glede

Dette skal være en læringsarena for autentisk lederskap - bevissthet -  energi - glede

Programmet er utviklet for ledere i næringslivet eller enkeltmennesker som er pionerer for sunne bedriftskulturer eller samfunnsutvikling. De som har et dypt ønske om å skape en kultur der mennesker finner mening og trives, uten at det går på bekostning av omgivelsene og lønnsomhet. I ny tids lederskap er drivkraften hjertestyrt. Tillit, samarbeid, kraft og glede er sentrale basisverdier. Bevissthet vil prege valg og beslutninger innen hele verdikjeden og alle menneskene involvert.

Mitt fokus er å skape en arena for autentisk lederskap, åpne opp for innovative globale lederskaps standarder, samt bidra til en bevissthetsutvikling på hva som skaper varig mening. Min ambisjon er å inspirer flere til at de kan gjøre en forskjell, gjennom seg selv og sitt lederskap.

SELVE PROGRAMMET
Læringsarena for NY TIDS LEDERSKAP
- 1/2 års fundamentsfordypning

For Hvem
Kurset er rettet mot grundere, freelancere, ledere, HR, lederutviklere, eiere, investorer, sosiale entreprenører o.l. som ønsker å bidra innen grønn omstilling. Bli familiær med en større helhetlig visjon, egne verdier, komme til kjernen, leve og snakke fra hjertet, stå sterkere i seg selv og i feltet mellom egne og andres verdier -  "speak your throuth".  De som har en gryende  ide om noe, forstår at vi er  på et hurtiggående tog og har ingen tid å miste.

Hva kan du forvente
Her vil du møte kanskje ufamiliære men godt utprøvde metoder for utvikling av deg som leder og som kan hjelpe deg å synliggjøre enda mer av ditt potensial, som kommer  deg selv, dine medarbeidere og din bedrift tilgode.

Økt tilstedeværelse, nærvær og bevissthet er noe av essensen som vil komme ut av kurset. 

Gjennom programmet vil du stå sterkere i deg selv, for å skape et mer helhetlig og verdibasert liv/virksomhet i en tid hvor dette er avgjørende for bærekraftig transformasjon

Erfaringer fra tidligere deltakere

  • Arbeidsdagen og formen blir lettere, smartere og enklere

  • Økt trivsel og mindre sykefravær

  • Avtagende til fravær av destruktive konflikter

  • Redusert arbeidstid

  • Naturlig integrering av verdier som har medført endret atferd, holdning og innstilling til seg selv, kollegaer og omgivelsene

  • Økt tillit, trygghet, initiativ, frihetsfølelse og kreativitet

Varighet og innhold 
4 felles-samlingene med gjennomgang av 6 moduler a 1-2 kursdager fordelt over 6 mnd.


I tillegg kommer valgfritt individuelle sesjoner tilpasset / skreddersydd til deg og ditt behov.

Det er lagt opp til en liten gruppe pr gjennomføring på 6-8 personer.

Modulene er temabasert og lagt opp med tanke på en utviklingsprosess.

Modul 1.

Modig, nærværende og høyst levende
Denne modulen vil ha fokus på hvordan vi kan være mer tilstede. Du vil se at et godt lederskap handler om bevisst tilstedeværelse, om du skal gjøre en kursendring i deg selv

eller i virksomheten. 

Med tilstedeværelse får du mer energi til å være din egen endringspilot for små og store forandringer. Du vil lære å snu begrensinger i deg selv om de er mentale, følelsesmessige eller stressrelaterte. Enkle praktiske verktøy for å identifisere, avmystifisere og redusere sabotører. 

2. Genial og original – autentiske lederskap 
Du vil lære å arbeide med din egen og virksomhetens visjon, samt mer trygghet og tillit til å ta ut mer av deg selv. Denne samlingens stikkord er hjertestyrt lederskap, klarhet, valg, mot og handlekraft. Bedriftens visjon og dialog er en del av denne modulen og hjemmeoppgaven.

3. Hel ved og i balanse – optimalt samspill og kommunikasjon.
Balanse er hovedfokus i modul III. Utvikling av selvfølelse og selvforståelse i kommunikasjon og samspill med andre. Du vil gjennom å endre ditt atferdsmønster oppleve stor magi med positive endringer i deg selv, dine relasjoner, bedriftskulturen og omgivelsene for øvrig. Du vil bli bevisst dine og bedriftens verdier, og hva du bringer med deg inn i ditt lederskap. Verktøy og øvelser for integrering av verdier i deg og bedriften. 

4. Bærekraftsmålene

Vi går gjennom målene og ser hvilke som er relevante og hvem av disse som kan implementeres straks og på lengre sikt i verdikjeden

5. Transformasjonshjulet

Gjennomgang av og forståelse av prosessen rundt transformasjon,  materialisering og innovasjonskultur

6. Mer galskap, energi og glede – fremme kreativitet i deg selv og i lederskapet.
Det skapes hele tiden – trygghet og frihet gir en enorm trang til å skape. Kreativitet er en uendelig kilde alle har tilgang til når vi har frihet og flyt i livet. Kreativitet er tvillingsøsteren til glede. Denne samlingen er basert på tidligere workshops 1,2 og 3. Du vil oppleve at kreativitet handler mer om en tilstand enn metoder.


Oppstart neste gruppe oktober 2021


Metoder og gjennomføring
Noe av hemmeligheten bak de gode resultatene er metodene som hver kursdeltaker erfarer på kurset. Det vil være en blanding av mental, emosjonell, helhetlig utvikling samt økt kroppsbevissthet. Vi jobber også mye med reduksjon av stress, som er den største hinder for endring av adferd og dermed gjennomføring

Bruk av pust, meditasjon, fysiske øvelser vil være en stor del av kurset

 

Det vil bli lagt vekt på enkle praktiske metoder du kan ta i bruk umiddelbart.

 

Temaenes rekkefølge er lagt opp med tanke på en utviklingsprosess, med hjemmeoppgaver mellom hver samling.

Kursmateriell utvikles underveis. Du vil sitte igjen med et kurshefte bestående delvis av teori og dine egne innsikter i et hendig og enkelt oppslagsverk.


Pris
Kr 47.000,- inkl.kursmateriell og  lunsj

Tillegg for Mentoring kr 1.500 -2.000 pr sesjon (frivillig).

 

REFERANSER TIDLIGERE DELTAKERE

"Har vært på mange ulike lederutviklingskurs – dette topper listen! Utrolig fascinerende å bli kjent med seg selv på denne måten. Det har gitt meg mange gode metoder for å bli mer tilstede og ikke minst en bedre leder.
Ønsker deg lykke til med kurset!" Cecilie Vanem, Direktør

"Gjennom glederskapspilotutdanningen har jeg fått en rekke verdifulle verktøy til bruk i min egen praksis. Verktøyene er kraftfulle og enkle å ta i bruk i etterkant av kurset. Min erfaring er at bruk av metodene til Anne Lise gir klientene en langt større vekst enn de tradisjonelle coachingmetoder gjør alene! For meg har utdanningen bidratt til at klientene mine opplever å få enda mer igjen for coachingenhos meg.
I tillegg til utdanningen har jeg selv også gått et personlig coachingløp hos Anne Lise. Dette har vært en helt unik opplevelse. Det største har vært opplevelsen av å leve helt "sant" og ikke minst utvikle evnene til å ha en genuin tilstedeværelse i det jeg gjør og er!
Jeg kan på det varmeste anbefale både utdanning og coaching hos Anne Lise!"
Berit W. Andsem,  Adm.dir

 

"Etter snart å ha benyttet dine tjenester i ett år, ønsker jeg nå å takke deg for den hjelpen du har vært for meg. Du har lært meg å endre omverdenen ved å endre meg selv. Du har lært meg å evaluere hva jeg er ”hypnotisert” til å tro jeg må gjøre, og hva som hjerte/kropp faktisk ønsker å gjøre.
Du har lært meg at jeg vet alt selv, det gjelder bare å lytte til seg selv. Teknikkene du har delt er såre enkle, og fungerer så godt. Du har vist stor respekt og har hatt mer tro på meg enn jeg selv har hatt. Du har vist omsorg når livet har røsket i meg, og har alltid fokus på hvordan jeg kan nå mine mål. Ikke minst hjalp du meg å finne mine mål, tro på dem, og gå for dem.
Selv har jeg det bedre enn noen gang, og både familie, kolleger og forretning nyter godet av mine timer hos deg. Tusen takk for din entusiasme og ekte ønske om å være hjelp til selvhjelp."
Pål Smith, Daglig leder, eier

"Kurset tar i bruk enkle verktøy for å gi hver enkelt deltager en anvendelig metode for dypdykk i eget ressursdepot. Nyttig! Roen som preger hele opplegget gir rom for refleksjon slik at hver kursdag setter varige spor som dukker opp igjen når du mest trenger det. God og nyttig fokus på avslapning."
Inger Bertelsen, Daglig leder

"I løpet av de årene jeg har ledet DARK Arkitekter har Anne Lise på ulike måter bidratt i vår bevisstgjøring og utvikling av egne verdier, strategier og kultur.
Hun har bistått oss i styreseminarer, strategisamlinger og gruppeprosesser, i tillegg til at hun har jobbet med enkelte ledere og medarbeidere i bedriften gjennom individuell coaching.
Gjennom mine samtaler med Anne Lise har jeg kommet til erkjennelser som har preget og hjulpet meg både personlig og som leder.
Anne Lise Øien har en personlighet og et register av metoder som gjør at DARK Arkitekter har hatt og fortsatt har stor nytte av hennes veiledning og energi."
Netten Østberg, Daglig leder

"Gjennom kurset har jeg blitt kjent med ressurser i meg, som jeg ikke visste at jeg hadde. Disse har jeg kunnet bruke i både jobb og på personlig plan. Coaching timene hos Anne Lise Øien har gjort meg mer bevisst som ledere og ikke minst mer bevisst på tilstedeværelsens betydning i øyeblikket. Jeg har vokst og utviklet meg både profesjonelt og personlig. Gleder mig til videreutdanningskurs i Glederskap!"Brittmarie Lindemark, Tjenesteleder, Etablerte boliger Psykisk helse, Bærum kommune

bottom of page