top of page
Tranformasjon - Bærekraftig ledelse

Bærekraftig ledelse - eller ny tids lederskap er evnen å lede, med bevissthet, mot en felles visjon, der verdiene er solid forankret gjennom lederskapet og kulturen, der mennesker får utfoldet sin skaperkraft med glede!

Transformasjon;  betyr en dyptgripende endring -  der man har fokus på en helhetlig visjon samtidig som man evner og implementere det i sitt liv, lederskap og virke, har blikket for den enkelte medarbeider og materialiserer "walk the talk".

 

Bærekraftig ledelse, handler om å kunne lede prosesser og team der individet, samfunn og kloden er ivaretatt på en inspirerende og inkluderende måte. Det er ikke noe du gjør, men noe du er.

 

Transformasjonen starter med deg!

bottom of page