Mentor og Prosessleder

tilstede - energi og glede

Utdannelse

1990          MBA, California State University, fordypning         
                 SERVICEMANAGEMENT

1989          Siviløkonom BI, fordypning FINANS og INTERNASJONAL
                 MARKEDSFØRING (tidl. Handelsakademiet)

Erfaringsbakgrunn

2020- NÅ   Eget selskap, Mentor, prosessleder, bærekraft og ledelse

                   konseptutvikling

2010-2020  Realkapital Investor AS, Partner, konsept- og
                  eiendomsutvikler,  utleie- og eiendomsjef, forvaltning,
                  drift og styrearbeid

2004-2011 Eget selskap, ledelse-, organisasjon og kulturutvikling,
                  visjon og verdiprosesser

1999-2004 Absolutt Detalj AS, Gründer og partner; kjede- og
                  kjøpesenterutvikling

1994–1999 Møller Eiendom, Trekanten Kjøpesenter, prosjektleder
                  kjøpesenterutvikling, profil og merkevare, butikkmix,
                  identitetsdesign og markedsføring. 

1994-1999  Trekanten senterdrift AS, Daglig leder /senterleder

1991-1994  Scandinavian Management Consultant AS, konsulent
                  organisasjonsutvikling, større strategiske prosesser og
                  lederutviklingsprogrammer

1990-1991 Dr. Holms Hotell, produktutviklingssjef

Kjernekompetanse

 • Prosess- og prosjektledelse;

  • kontoreiendom, steds/bygulvutvikling, retail og fremtidens kontor

 • Tjenesteinnovasjon:

  • utviklet, gjennomført og ledet nye konsepter og servicetilbud

 • Kommersiell verdiskaping med høy måloppnåelse

 • Integrering av visjon og verdier i prosjekter

Kvaliteter og egenskaper

 • VISJONÆR og STRATEGISK med basis i bærekraftig utvikling på alle nivåer

 • INNOVATIV med stor GJENNOMFØRINGSEVNE

 • INSPIRERENDE og MODIG i verdiskapende endringsprosesser

Bransjeerfaring

Næringseiendom, retail, kjøpesenter, service, hotell, arkitektur/design, bygg/anlegg, IT/telecom, gründervirksomheter

Styreverv 

KINE, Kvinner i Næringseiendom, styremedlem

JPH Invest AS, Styreleder

Tøyen Sentrumdriftstjenesten DA (2012-2015)

Trekanten senterdrift AS, styremedlem og daglig leder (1994-1999)

Møller Eiendomsdrift AS, styremedlem (1994-1999)

Asker Sentrumsforening

Dr. Holms Hotell, styresekretær (1990-1991)

Kantineloftet AS, daglig leder og styremedlem (1986-1988)